Umowa patronacka z ZSE we Włocławku
RENEX podpisał umowę patronacką z Zespołem Szkół Elektrycznych z Wocławka. Jest to kolejna umowa, która ma na celu wsparcie szkoły tym razem w zakresie kształcenia w zawodzie technik elektronik. Umowę podpisali Predrag Topić - prezes Spółki Renex i Piotr Człapiński – dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych.
2017-03-22, 13:58

Umowa przewiduje między innymi wsparcie szkoły w zakresie doposażenia pracowni elektroniki, fundowania nagród dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, stwarzania możliwości odbywania praktyk i staży uczniowskich w firmie Renex oraz stwarzania możliwości zwiedzania firmy celem poznania procesów technologicznych.

Podpisanie umowy zbiegło z wycieczką szkolną, w której uczestniczyła klasa czwarta – technik elektronik. W czasie pobytu na terenie firmy Renex uczniowie zwiedzieli nowoczesne Centrum Technologiczne oraz mieli możliwość zapoznania się z ofertą firmy w zakresie przyszłego zatrudnienia.
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy